Dolennau

Pentref Portmeirion
Dyma wefan swyddogol Portmeirion, a ddatblygwyd gan Clough Williams-Ellis rhwng 1925 ac 1976 - ewch i'r dudalen am hanes Portmeirion. Ceir toreth o wybodaeth am y pentref a'i adeiladau yn ogystal manylion ystafelloedd - gallwch weld a ydynt ar gael ai peidio. Ceir hysbys am ddigwyddiadau arbennig hefyd. Portmeirion history page.

Maes Pebyll Llyn Gwynant
Prynodd Clough Williams-Ellis fferm hynafol Hafod Lwyfog yn yr 1930au. Rhoddodd y grib uchaf i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i annog y gwaith o greu Parc Cenedlaethol Eryri. Rhoddwyd iseldir y fferm a'r ffermdy yn anrheg priodas i'w ferch, Charlotte. Heddiw, mae ei disgynyddion yn cadw maes pebyll mawr sy'n hyrwyddo delfryd Clough a Charlotte o gadwraeth yn y llecyn prydferth hwn.

Gerddi Plas Cadnant
Gardd hanesyddol Cymreig arall sydd yn cael ei adnewyddu, yw Gerddi PlasCadnant. Lleolir y gerddi yma rhwng Porthaethwy a Biwmares , Ynys Mon. I ymweld a'r ardd unigryw yma, cysylltwch a Plas Cadnant,Ffordd Cadnant,Porthaethwy,Ynys Mon.
E bost info@plascadnantgardens.co.uk, 01248 717007
Parc Cenedlaethol Eryri - www.eryri-npa.gov.uk
Dyma wefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri sy'n llawn gwybodaeth am yr ardal. Gwnaeth Clough gyfraniad pwysig i'r gwaith o greu Parc Cenedlaethol Eryri, fel y gwelir yn y sylwadau uchod ar faes pebyll Llyn Gwynant.

Geograph - www.geograph.org.uk
Nod prosiect Geograph British Isles yw casglu ffotograffau a gwybodaeth sy'n dangos daearyddiaeth pob cilometr sgwr o'r DU ac Iwerddon.
Gallwch weld lluniau o ardd Brondanw yn http://www.geograph.org.uk/search.php?i=726996

SH6142 yw?r cyfeirnod grid cilometr sgwr ar gyfer gardd Brondanw

Transportdirect: - www.transportdirect.info
Cynllunydd teithiau ar-lein di-dl Prydain. Gallwch gynllunio'ch taith i ardd Brondanw o bob cwr o Brydain, gan ddefnyddio'r cod post LL48 6SW i ddod o hyd i ben y daith.

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd - www.heneb.co.uk
Mae Plas Brondanw wedi'i gofnodi fel un o dirluniau hanesyddol Bro Ffestiniog. Ewch ik
http://www.heneb.co.uk/ffestlanwelsh6.html l am y dudalen Gymraeg am Blas Brondanw.

Casglu'r Tlysau - www.gtj.org.uk
Y tlysau yn y fan hon yw trysorau diwylliant Cymru. Gallwch weld dros 20,000 o luniau o eitemau o amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai yng Nghymru gan gynnwys awyrlun o Blas Brondanw, Llanfrothen, 1993.
http://www.gtj.org.uk/cy/blowup1/13274 ----Cymraeg

Y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol - www.rhs.org.uk
Royal Horticultural Society Journals, The Garden, Medi 2001
Hyfforddodd Jenny Hendy fel botanegwraig ac mae'n ysgrifennu am bobl, planhigion a gerddi. Gallwch ddarllen ei disgrifiad o erddi Brondanw yn
https://www.rhs.org.uk/learning/publications/pubs/garden0901/plasbrondanw.asp

Adolygiad o raglen ddogfen ddiweddar y BBC
Adolygiad o ffilm ddiweddar ar gyfer BBC 2 Wales, a gafodd ei darlledu gyntaf ar 7 Rhagfyr 2006, sy?n cynnwys cyfweliad gyda Clough Williams-Ellis
http://www.theunmutual.co.uk/reviewsonshow.htm

Plas Tan y Bwlch - www.plastanybwlch.com
Canolfan Astudiaethau Amgylcheddol Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri sy'n darparu cyrsiau, hyfforddiant a llety.

Arweiniad i Barciau a Gerddi Hanesyddol Cymru - http://www.gardensofwales.org.uk/

Hafan
Hanes
Gerddi
Elusen
Lleoliad
Cysylltu  ni
Dolennau