Eiddo'r Ymddiriedolaeth

Mae'r Ymddiriedolaeth yn gyfrifol am y canlynol:

Plas Brondanw a'r ardd:
Dyma oedd tw Syr Clough, gweler y dudalen am hanes Plas Brondanw a lluniau o'r ardd. Er bod yr adeilad gwreiddiol yn dyddio'n ˘l i'r unfed ganrif ar bymtheg, mae'r gerddi ffurfiol yn enghraifft drawiadol o erddi pensaern´ol yr ugeinfed ganrif.

Ystad Brondanw:
Saif Plas Brondanw yng nghanol Ystad Brondanw, gweler y dudalen am hanes yr Ystad. Nod yr Ymddiriedolaeth yw diogelu'r ystad rhag datblygiadau amhriodol a sicrhau bod ffermio cynaliadwy yn ffynnu ochr yn ochr ag ardaloedd gwyllt lle gall y cyhoedd gerdded.

Portmeirion:
Adeiladwyd pentref Portmeirion rhwng 1925 ac 1973, gweler y dudalen am hanes Portmeirion. Nod yr Ymddiriedolaeth yw cynnal campwaith pensaern´ol Syr Clough. Mae'r pentref yn cael ei brydlesu i gwmni Portmeirion Cyf sy'n gyfrifol am y gwaith gofalu a chynnal a chadw.

Hafan
Hanes
Hafan
Foundation
Location
Contact
Links

Elusen: