Yr Ymddiriedolaeth

Elusen a sefydlwyd gan Syr Clough Williams-Ellis ym 1972 i ddiogelu ei eiddo a sicrhau ei fod yn cael ei warchod at y dyfodol yw'r Ymddiriedolaeth. Ail-gofrestrwyd yr elusen fel Ymddiriedolaeth Clough Williams-Ellis ym 2007.

Rheolir yr Ymddiriedolaeth gan hyd at wyth ymddiriedolwr. Mae rhai'n ddisgynyddion Syr Clough. Gwirfoddolwyr ydyn nhw i gyd ac maent yn arbenigo mewn meysydd amrywiol.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn ceisio sicrhau parhad gweledigaeth Clough, yn enwedig, "Gofalu am y goffennol, harddu'r presennol ac adeiladu at y dyfodol."

Mae'r cysylltiadau ar y chwith yn rhoi rhagor o wybodaeth am yr Ymddiriedolaeth, sy'n gyfrifol am y wefan hon. Cysylltwch ni i wybod mwy.

Hafan
Hanes
Hafan
Foundation
Location
Contact
Links

Elusen: