Tasgau'r Ymddiriedolaeth

Mae natur amrywiol gwaith yr Ymddiriedolaeth yn adlewyrchu amrywiaeth yr eiddo o dan ei gofal. Dyma grynodeb o'n tasgau:

Gofalu am y gorffennol:

i) gwarchod y tirlun
ii) cynnal a chadw'r strwythurau hanesyddol
iii) gofalu am y gerddi ffurfiol
iv) addysgu pobl am dreftadaeth yr eiddo


Harddu'r presennol:

i) gofalu am a chynnal a chadw'r tai a'r tir
ii) rheoli'r gerddi a'r coetiroedd
iii) arolygu pentref Portmeirion


Adeiladu at y dyfodol:

i) gwella adeiladau mewn modd cynaliadwy
ii) hyrwyddo cymunedau cynaliadwy
iii) cynllunio dyfodol cydlynol ar gyfer yr holl eiddo fel un ystad gyfan

Hafan
Hanes
Hafan
Foundation
Location
Contact
Links

Elusen: