Caffi Plas Brondanw

Trawsnewidwyd yr hen fodurdy gan yr ymddiriedolaeth yn 2010/11 i greu y caffi a'r siop.

Mae seddi allannol ger y pwll a welir yn y llun isod. Mae gan y caffi drwydded ac mae'n leoliad gwych i flasu cynnyrch Cymreig ar ei orau.

Rydym hefyd yn arlwyo ar gyfer partion preifat a digwyddiadau arbennig. Gwelwch ein tudalen priodasau am fwy o wybodaeth.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a ni ar 01766 772 772 neu drwy e bost.

>> www.plasbrondanw.com

Mae pob elw a wneir yn y caffi yn mynd tuag at gostau cynnal a chadw'r ardd.

Hafan
Hanes
Hafan
Foundation
Location
Contact
Links

Gerddi: