Grwpiau

Mae croeso cynnes i grwpiau o 12 a mwy gan gynnwys teitiau coetsys , mae' n rhaid archebu o flaen llaw.

Cynhelir y teithiau tywys yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

Rydym hefyd yn cynnig Pecynnau Teithiau Tywys ar gyfer Gerddi Brondanw a Portmeirion.

Cysylltwch a ni am fwy o wybodaeth drwy ffonio 01766 772 772

Hafan
Hanes
Hafan
Foundation
Location
Contact
Links

Gerddi: