Yr Ardd

Nid yw gerddi Plas Brondanw mor enwog Phortmeirion, ond dyma oedd campwaith mwyaf rhyfeddol Clough ym marn llawer.

“Er lles Brondanw y gweithiais i ac yr aberthais i, a chroesi 'mysedd y byddwn i'n llwyddo. Byddai siec o ddeg punt yn dod i law a byddwn yn archebu clawdd ywen am yr un swm. Byddai siec o ugain punt yn talu am balmantu darn arall o'r teras.”

Parhaodd yr ymroddiad hwn gydol ei oes tan iddo farw'n 95 oed. Wrth i'r gerddi dyfu ac aeddfedu, ymestynnodd y rhodfeydd allan i'r caeau gyda golygfeydd o gopaon y mynyddoedd, yn union fel yr oedd wedi bwriadu.

Heddiw mae’r gerrdi ar agor I’r cyhoedd, edrychwch ar ein tudalen mynediad am fanylion oriau agor a phrisau mynediad. Mae’r caffi yn gyfle gwych I flasu cynnyrch cymreig lleol ar ei orau.

 

 

Hafan
Hanes
Hafan
Foundation
Location
Contact
Links

Gerddi: