Llogi'r lleoliad

Mae'r gerddi yma yn leoliad gwych ar gyfer teledu, ffilm a thynnu lluniau. Mae ein ffioedd yn rhesymol ac mae posib llogi'r cyfleusterau am hanner diwrnod neu fwy.

Mae'r caffi a'r Orendy ar gael ar gyfer cyfarfodydd thu allan i'r brif dymor ymwelwyr a phrisau yn cychwyn am £15-00 am hanner diwrnod.

Am ddefnydd o'r ardd ar gyfer dathliadau a phartion gwelwch ein tudalen priodasau.

Mae unrhyw elw a wneir o logi cyfleusterau yn mynd tuag at gynnal a chadw'r ardd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a ni ar 01766 772 772 neu e bostiwch ni

Hafan
Hanes
Hafan
Foundation
Location
Contact
Links

Gerddi: