Mynediad

Oriau Agor Y Gerddi a'r Caff:

10-5 yn ddyddiol hyd at y 30ain o Fedi.

Codir tâl mynediad o £4 am oedolyn a £1 i blant dan 12

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar 01766 772 772 neu drwy e-bost.

Mae'r holl arian ac unrhyw roddion ariannol eraill yn cael eu defnyddio'n uniongyrchol i gynnal a chadw'r ardd.

 

Hafan
Hanes
Hafan
Foundation
Location
Contact
Links

Gerddi: