Newyddion

Haf 2013:

OPERA GALA a BUFFET
PROMS YN Y PLAS
22/6/2013

ROBIN LYN EVANS TENOR
ROS EVANS SOPRANO
KATE WOOLVERIDGE MEZZO SOPRANO
OWEN WEBB BARITONE
LUCY KELLY o o Sir fon
ANNETTE BRYN PARRY CYFEILYDDES / ACCOMPANIST

TOCYNNAU £35 AR WERTH YN CAFFI PLAS BRONDANW a PORTMEIRION TOLL

DEWCH A CADAIR,BLANCED AC AMBAREL HEFO CHI !

 

Hafan
Hanes
Hafan
Foundation
Location
Contact
Links

Gerddi: