Priodasau

Mae'r Orendy ym Mhlas Brondanw wedi ei gofrestru ar gyfer priodasau a seremoniau sifil.

Mae Gerddi Plas Brondanw yn cynnig lleoliad unigryw ar gyfer priodasau a dathliadau arbennig. Mae awyrgylch rhamantus y gerddi a harddwch naturiol yr orendy yn golygu fod y cyfleusterau bychan yma yn wych ar gyfer digwyddiadau arbennig.

Mae ein ffioedd a thaliadau yn hynod resymol.

Rydym yn hapus iawn i drafod eich anghenion personol. Cysylltwch a ni am fwy o wybodaeth. Rydym yn arlwyo ar gyfer dathliadau bychan a gallwn gynnig prydau llawn i 35 o bobol a brecwast priodas gyda bwffet i hyd at 100 o bobol.

Mae rhai yn gofyn am ddefnyddio y lleoliad arbennig yma ar gyfer tynnu lluniau o'r diwrnod arbennig neu'r briodas, a chynnal eu brecwast priodas mewn lleoliad arall.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a ni ar 01766 772 772

>> www.plasbrondanw.com

Hafan
Hanes
Hafan
Foundation
Location
Contact
Links

Gerddi: