Siop Plas Brondanw

Cyflenwir Siop Plas Brondanw gan grefftwyr lleol a rhai unigolion sydd yn byw ar ystad Brondanw.

Ceir yma hefyd grochenwaith, gwaith coed a gemwaith, i gyd wedi ei wneud yn lleol.

Rydym hefyd yn gwerthu cynnyrch lleol gan gynnwys jam a siytni a hufen ia unigryw Mon ar lwy sef glas brondanw !

Gwerthir yma hefyd, cwrw arbennig Miws Piws. Mae yma ddewis eang o lyfrau gan gynnwys llyfrau Syr Clough Williams-ellis a llyfrau Portmeirion.

Ceir yma grochenwaith gan Charmaine Pole a gwaith haearn gan Ann Catrin Evans.

Mae planhigion ar werth yma gan gynnwys rhosod arbennig Clough Williams-Ellis, Susan Williams_ellis a Portmeirion, Rhosod a greuwyd gan David Austin.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a ni ar 01766 772 772 neu drwy e bost.

Hafan
Hanes
Hafan
Foundation
Location
Contact
Links

Gerddi: