Y Twr

Gyferbyn phrif byrth gardd Brondanw ceir llwybr sy'n arwain drwy'r goedwig at dwr gwylio sy'n cael ei alw'n Pentwr - mae'r llwybr hwn i'w weld ar yr ochr dde ar frig cynllun yr ardd.

Adeiladodd Clough y twr gydag arian a gafodd fel anrheg priodas gan ei gyd-filwyr yn fuan wedi'r Rhyfel Byd Cyntaf. Mae Clough yn cofio i'w Bennaeth gynnig hambwrdd arian iddo i ddechrau. Mae Clough yn ceisio awgrymu, heb achosi drwgdeimlad, nad addurn arian fyddai'r anrheg fwyaf defnyddiol yn y byd ac yna gofynnir iddo ddewis rhywbeth arall:

"Fi: Wel, Syr, yr hyn y byddwn i wir yn ei hoffi fyddai adfail.
Pennaeth.: Y . . . BETH?
Fi: Adfail - twr gwylio. 'Dach chi'n gweld, Syr, fel mae'n digwydd, mae yna bentir creigiog ger fy nghartref ac rydw i wedi ystyried erioed y dylai fod twr o ryw fath yno i goroni'r cyfan ac i fod yn fan rhagorol i fwynhau golygfeydd heb eu hail o gopa'r Wyddfa i lawr i'r traethau.
Pennaeth: Wel, os ydych chi eisiau adfail, debyg ei bod hi'n well i chi gael adfail - ond mae'n anrheg priodas rhyfedd ar y naw, ddywedwn i"

Hafan
Hanes
Hafan
Foundation
Location
Contact
Links

Gerddi: