Llyfrgell

Mae sawl erthygl "Country Life" a welir yn ein llyfrgell ,gyda chaniatad caredig "Country Life" yn rhoi darlun arbennig inni o Blas Brondanw cynt ac yn dilyn y tân.

Country Life 31ain O Ionawr 1931 Gyda chaniatad caredig "Country Life" , rydym yn medru dangos yr erthyglau yma am Sir Clough Williams-Ellis ac ei adeiladau.
(pdf, 9.4 MB)

Country Life 5ed o Fedi 1957 Dyma erthygl 7 tudalen am Blas Brondanw gyda lluniau ychwanegol.
(pdf, 3.5 MB)

Country Life 12ed o Fedi 1957 Dyma erthygl 4 tudalen am Blas Brondanw yn dilyn y tân.
(pdf, 3.5 MB)

Country Life 21ain o Orffennaf 1983 Dyma erthygl 3 tudalen am waith Syr Cloogh Williams –Ellis gan R Haslam.
(pdf, 2 MB)

Plas Brondanw 1931
Hafan
Hanes
Hafan
Foundation
Location
Contact
Links

Hanes: