Hanes

Cwblhaodd John ap Hywel y gwaith o adeiladu Plas Brondanw tua 1550 a gwnaed gwelliannau gan un o ddisgynyddion William Williams ym 1660. Ym 1807, priodwyd y Parchedig John Ellis a Jane Bulgin, etifeddes ystad Williams, a chyfunwyd enwau'r ddau i greu Williams-Ellis.

Magwyd Clough Williams-Ellis yn un o dai eraill y teulu. Ym 1908 cafodd gynnig Ystad Brondanw gan ei dad: "Ni fyddai unrhyw beth ar y pryd wedi medru rhoi mwy o lawenydd i mi... Gwyddent yn iawn y byddai gofalu am hen hongliad o blas hynafol mewn ystad fach ramantus yng nghesail mynyddoedd Cymru, a oedd wedi bod yn nwylo'r teulu ers dros bedair canrif, yn baradwys pur i mi."

Ym 1915, yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, priododd Clough Amabel Strachey, ac wedi'r rhyfel, daeth y Plas yn gartref teuluol unwaith eto. Aeth Clough ati o ddifrif i adfer y ty a datblygu'r gerddi.

Defnyddiwch y cysylltiadau ar y chwith i ddarllen mwy am hanes y Plas, Ystad Brondanw a phentref Portmeirion.

Plas Brondanw 1931
Hafan
Hanes
Hafan
Foundation
Location
Contact
Links

Hanes: