Hanes Ystad Brondanw

Daeth Clough Williams-Ellis yn gyfrifol am ystad Brondanw ym 1908 ac yntau ond yn 25 oed, ar ôl i'w dad drosglwyddo'r awenau iddo. Mae'r ystad yn ymestyn o'r mynyddoedd, trwy Gwm Croesor i lawr i bentref Llanfrothen. Mae'r ystad yn ymestyn dros 3000 erw ac mae'n cynnwys 53 o gartrefi a 5 fferm.

Ysgrifennodd Clough: "Wrth i mi wneud gwelliannau'n ara' deg, gan ychwanegu at gyfleusterau'r pentref a'r ffermydd ac ehangu'r gwaith plannu coed, cefais fy hun yn gwirioni fwyfwy ar y lle. Euthum ati i ymestyn yr ystad trwy brynu dau eiddo hynod hardd cyfagos, yn cynnwys copaon Moelwyn a Cnicht a maenordy Parc, a oedd yn dyddio o'r ail ganrif ar bymtheg, gan eu bod wedi cael eu hysbysebu'n helaeth fel ardaloedd addawol ar gyfer mwyngloddio a datblygu."

Bellach, Ymddiriedolaeth Clough Williams-Ellis sydd biau'r ystad ac yn gyfrifol am ei diogelu. Am fanylion pellach, ewch i'r dudalen Elusen.

View from tower to the Plas, 1957
Hafan
Hanes
Hafan
Foundation
Location
Contact
Links

Hanes: