Hafan

Hafan

Saif Ystad Brondanw ym Mharc Cenedlaethol Eryri, rhwng yr Wyddfa a'r mr. Plas Brondanw yw'r prif dy ar yr ystad.

"Oddeutu adeg fy mhen-blwydd yn bump ar hugain ac yn gwbl annisgwyl, trosglwyddodd fy nhad y cyfrifoldeb o reoli Plas Brondanw, hen gartref y teulu Williams, i mi - eiddo y byddwn i'n ei etifeddu yn y pen draw,” ysgrifennodd Clough Williams-Ellis. "O dipyn i beth, ymgollais yn yr hen dy a'r gwaith o'i adfer ac ar wahn i'm gwaith proffesiynol dyma oedd fy mhrif ddiddordeb.”

Ehangwyd yr ystad pan brynodd Clough ddau eiddo mynyddig cyfagos a oedd dan fygythiad oherwydd mwyngloddio. Nid yw Ystad Brondanw erioed wedi cael ei phrynu na'i gwerthu ac mae bellach yn eiddo i ymddiriedolaeth elusennol er mwyn ei diogelu. Mae'r gerddi ar agor i'r cyhoedd.

Defnyddiwch y botymau ar y chwith i gael rhagor o fanylion.

Hafan
Hanes
Gerddi
Elusen
Lleoliad
Cysylltu  ni
Dolennau