Lleoliad

Fel mae'r map gyferbyn yn ei ddangos, saif Plas Brondanw a'i erddi ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger pentref Garreg, Gwynedd.

Mae yna ddigon o lefydd parcio o fewn tafliad carreg i'r ardd. Gallwch gael bwyd a diod yn y Brondanw Arms, neu'r Ring fel y'i gelwir yn lleol, yn Garreg.

Ewch i'r dudalen Mynediad am yr amseroedd agor a phrisiau mynediad.

Mae pentref Portmeirion yn eithaf agos - dilynwch yr A487 rhwng Porthmadog a Phenrhyndeudraeth. Ewch i wefan pentref Portmeirion am fanylion pellach.

I gynllunio'ch taith i ardd Brondanw, defnyddiwch gynllunydd teithio ar-lein di-dÔl Prydain http://www.transportdirect.info gan ddefnyddio'r cod post LL48 6SW.
 

Hafan
Hanes
Gerddi
Elusen
Lleoliad
Cysylltu Ô ni
Dolennau